The Invasion Video

Për ata prej jush që kurrë nuk kam parë videon për këngën time "The Invasion (hero)” Ja ku eshte. gëzojnë! Unë shpresoj se kjo ju ndihmon për të mbajtur sytë tuaj në Krishtin.