படையெடுப்பு வீடியோ

நான் "படையெடுப்பு என் பாடலின் வீடியோ பார்த்ததில்லை யார் நீங்கள் அந்த (ஹீரோ)” அது இங்கே உள்ளது. மகிழுங்கள்! நான் அதை கிறிஸ்து உங்கள் கண்களை வைத்து நீங்கள் உதவியாக இருக்கும் என நம்புகிறோம்.