Tam sim no nyeem ntawv: Tus txiv neej uas muaj Vajtswv tej koob hmoov rau nws

loading
.svg
Qhib

Tus txiv neej uas muaj Vajtswv tej koob hmoov rau nws

Lub yim hli ntuj 14, 20121 nyeem ntawv

The man who has God for his treasure has all things in One. Many ordinary treasures may be denied him, or if he is allowed to have them, the enjoyment of them will be so tempered that they will never be necessary to his happiness. Or if he must see them go, one after one, he will scarcely feel a sense of loss, for having the Source of all things he has in One all satisfaction, all pleasure, all delight. Whatever he may lose he has actually lost nothing, for he now has it all in One, and he has it purely, legitimately and forever.

A.W. Tozer, The Pursuit of God

Koj mus pov npav?

Upvote0Cov Ntsiab Lus Tseem CeebDownvote
0 Cov neeg tau pom zoo tsab xov xwm no. 0 Upvotes - 0 Downvotes.
Tagged In:#Delight, #Loss, #Txiv neej,
.svg

Koj xav li cas?

Qhia cov lus / Cia ib saib

Ib saib:

  • kelleyR

    Lub yim hli ntuj 19, 2013 / ntawm 9:04 AM

    This is a beautiful quote. Pure Truth. I only wish it were easier to remember on a daily basis. I find myself remembering such truths only when I am hurt, failling, and running back to God after relying on myself and seeking satisfaction outside of His will.

Sau ntawv cia

Tej zaum koj yuav nyiam
loading
.svg