Ang Bag-ong Pakigsaad

Ania ang usa ka bag-o nga wali nga giwali ko sa Jeremias 31:33. Ang akong nag-unang mga punto sa mga:

ako. Dios Ang pagtrabaho Internationally

II. Dios Ang pagtrabaho internal

III. Dios Ang pagtrabaho Interpersonally

IV. Ang Dios Sa Buhat

shares

3 mga komento

  1. MstoniajohnReply

    Nakuha nako ang akong #goodlifebook ug gihigugma ko kini. God bless you Trip. Ganahan ko nga makita kung unsa ang gibuhat sa Ginoo nga nagpaayo sa imong kinabuhi

  2. Scott LarrisonReply

    Salamat sa imong pagpaambit sa KAMATUORAN sa pulong sa Diyos. Ang imong mensahe nakatandog sa akong kasingkasing kaganinang buntag. Panalanginan ka sa Diyos igsoon ug hinaut nga makita nimo ang tanan sa OKC sa 10/25.