Η Νέα Διαθήκη

Εδώ είναι ένα πρόσφατο κήρυγμα κήρυξα σε Ιερεμίας 31:33. κύρια σημεία μου ήταν:

εγώ. Ο Θεός Είναι η εργασία Διεθνώς

II. Ο Θεός Είναι η εργασία Εσωτερικά

ΙΙΙ. Ο Θεός Είναι η εργασία interpersonally

IV. Ο Θεός βρίσκεται στον χώρο εργασίας

ΜΕΡΊΔΙΑ

3 σχόλια