הברית החדשה

הנה הדרשה אחרונה אני הטפתי על ירמיהו 31:33. העיקרי שלי היו:

אני. אלוהים הוא עבודה בינלאומית

שני. אלוהים הוא עבודה פנימית

III. אלוהים האם עובד באופן בינאישי

IV. אלוהים הוא בעבודה

מניות

3 הערות