ახალი პაქტი

აი ბოლო ქადაგების მე იქადაგა Jeremiah 31:33. ჩემი მთავარი ქულა იყო:

მე. ღმერთი მუშაობს საერთაშორისო

II. ღმერთი მუშაობს იძულებით

III. ღმერთი მუშაობს Interpersonally

IV. ღმერთი არის სამუშაო

აქციის

3 კომენტარები