Шинэ гэрээ

Энд сүүлийн номлол Би Иеремиагийн дээр номлосон юм 31:33. Миний гол оноо байсан:

би. Бурхан Олон улсын ажиллаж байна

II. Бурхан Дотооддоо ажиллаж байна

III. Бурхан Interpersonally ажиллаж байна

IV. Бурхан ажиллаж байна

ХУВЬЦАА

3 санал

  1. MstoniajohnReply

    Би #goodlifebook авсан, би түүнийг хайрлаж байна. Бурхан таныг аялал адислах. Би бол ЭЗЭН, Таны амьдралд witrh үед юу хийж байгааг харах дуртай

  2. Скотт LarrisonReply

    Бурханы үгийг үнэн хуваалцах нь таны баярлалаа. Таны зурвас нь миний сэтгэлийг энэ өглөө хүрч. Бурхан та нарыг ах адисалж, Би та нарын дээр OKC бүх үзнэ гэж найдаж байна 10/25.