အဆိုပါပဋိညာဉ်တရားသစ်

ဒီနေရာမှာငါကယေရမိအပေါ်တရားကိုဟောမကြာသေးမီကတရားဒေသနာင် 31:33. အကြှနျုပျ၏အဓိကအချက်များဖြစ်ကြသည်:

ငါ. ဘုရားသခင့နိုင်ငံတကာအလုပ်လုပ်သည်

II ကို. ဘုရားသခင့ပြည်တွင်းရွှေ့ပြောင်းအလုပ်လုပ်သည်

III ကို. ဘုရားသခင့ Interpersonal အလုပ်လုပ်သည်

IV. ဘုရားသခငျသညျအလုပျမှာ Is

ဝေစု

3 မှတ်ချက်များ