नयाँ करार

यहाँ म यर्मिया मा प्रचार एक हाल प्रवचन छ 31:33. मेरो मुख्य बुँदाहरू थिए:

म. परमेश्वरको अन्तर्राष्ट्रीय काम गरिरहेको छ

द्वितीय. परमेश्वरको आंतरिक काम गरिरहेको छ

III. परमेश्वरको Interpersonally काम गरिरहेको छ

चतुर्थ. परमेश्वरको काममा छ

SHARES

3 टिप्पणी

  1. Mstoniajohnजवाफ

    म मेरो #goodlifebook पायो र म यसलाई प्रेम छु. परमेश्वरले तपाईंलाई यात्रा आशीर्वाद. म प्रभु आफ्नो जीवन witrh गरिरहेको छ के हेर्न प्रेम

  2. स्कट Larrisonजवाफ

    परमेश्वरको वचन सत्य साझेदारी आफ्नो धन्यवाद. तपाईंको सन्देश मेरो हृदय यो बिहान छोयो. परमेश्वरले तपाईंलाई भाइ आशिष र म मा तपाईं सबै OKC देख्न आशा 10/25.