Besëlidhja e Re

Këtu është një predikim i kohëve të fundit kam predikuar në Jeremias 31:33. Pikat e mia kryesore ishin:

unë. Perëndia është duke punuar ndërkombëtarisht

II. Perëndia është duke punuar brenda vendit

III. Perëndia është duke punuar ndërpersonalisht

IV. Perëndia është në punë

AKSIONET

3 comments

  1. Scott Larrisonpërgjigje

    Thank your for sharing the TRUTH of God’s word. Your message touched my heart this morning. God bless you brother and I hope to see you all in OKC on 10/25.