Die Perfect toorn van God

Hier is 'n preek ek onlangs op Psalm verkondig 95:10-11. My 3 punte was eenvoudig:

Ek. Sonde ontlok God se Woede

II. Sonde is 'n Alernate Pad

III. Sonde hou ons van God se rus

Ek bid dat hierdie is 'n aanmoediging om jou

AANDELE

6 kommentaar

  1. Rebecca Abbey Iiamsantwoord

    The fear of the LORD is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and discipline. Prov. 1:7 — Thanks so much for the encouragement.

  2. gasantwoord

    If gods wrath has been taken away from us through the blood of christ, are we still supposed to fear god (prov 1:7) and if so what are we supposed to fear about him?