Allahın Perfect Anger

Burada Zəbur yaxınlarda təbliğ bir vəz var 95:10-11. mənim 3 bal sadə idi:

mən. Sin Allahın qəzəbi oyandırar

II. Sin bir Alernate yoldur

III. Sin Allahın dinclik bizi saxlayır

Bu sizin üçün bir təşviq edir dua

SƏHMLƏRİ

6 Şərhlər

  1. Rebecca Abbey Iiamscavab

    The fear of the LORD is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and discipline. Prov. 1:7 — Thanks so much for the encouragement.

  2. guestcavab

    If gods wrath has been taken away from us through the blood of christ, are we still supposed to fear god (prov 1:7) and if so what are we supposed to fear about him?