The Perfect fushi daga Allah

Ga wani hadisin na yi wa'azi kwanan nan a Zabura 95:10-11. My 3 maki kasance m:

I. Zunubi tsokani fushin Allah

II. Zunubi ne wani Alernate Path

III. Zunubi rike mu daga Allah sauran

Ina roƙonka, wannan wata ƙarfafawa ga ku

hannun jari

6 comments

  1. Rebecca Abbey IiamsReply

    The fear of the LORD is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and discipline. Prov. 1:7 — Thanks so much for the encouragement.

  2. bakoReply

    If gods wrath has been taken away from us through the blood of christ, are we still supposed to fear god (prov 1:7) and if so what are we supposed to fear about him?