הכעס המושלם של אלוהים

הנה דרשתי שאני הטפתי לאחרונה על תהילים 95:10-11. שֶׁלִי 3 נקודות היו פשוטות:

אני. חטא מעורר הכעס של אלוהים

שני. החטא הוא נתיב Alernate

III. החטא מרחיק אותנו משאר של אלוהים

אני מתפלל זהו עידוד אליך

מניות

6 הערות