Lub zoo meej Npau taws ntawm Vajtswv

Ntawm no yog ib tug cov lus qhuab qhia kuv qhia nyuam qhuav nyob rau hauv Ntawv Nkauj 95:10-11. kuv 3 cov ntsiab lus twb yooj yim:

kuv. Kev txhaum provokes Vajtswv npau taws

II. Vim kev txhaum yog ib qho Alernate kev

III. Kev txhaum ua rau peb los ntawm Vajtswv txoj kev so

Kuv thov Vajtswv no yog ib qho kev txhawb zog kom koj

shares

6 comments

  1. Rebecca Abbey IiamsTeb

    The fear of the LORD is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and discipline. Prov. 1:7 — Thanks so much for the encouragement.

  2. qhuaTeb

    If gods wrath has been taken away from us through the blood of christ, are we still supposed to fear god (prov 1:7) and if so what are we supposed to fear about him?