The Perfect Աստծու բարկության

Ահա մի քարոզ Ես քարոզում վերջերս րդ սաղմոսի 95:10-11. իմ 3 միավոր էին պարզ:

ես. Sin նպաստում Աստծո բարկության

II. Sin է Alernate Path

III. Sin պահում մեզ Աստծու հանգստի

Ես աղոթում եմ, սա քաջալերում ձեզ

ԲԱԺՆԵՏՈՄՍԵՐԸ

6 մեկնաբանություններ