ຄວາມໃຈຮ້າຍທີ່ສົມບູນແບບຂອງພຣະເຈົ້າ

ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນການເທດສະຫນາຂ້າພະເຈົ້າປະກາດບໍ່ດົນມານີ້ກ່ຽວກັບເພງສັນລະເສີນ 95:10-11. ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ 3 ຈຸດໄດ້ງ່າຍດາຍ:

ຂ້າພະເຈົ້າ. Sin ກະຕຸ້ນໃຫ້ຄວາມໃຈຮ້າຍຂອງພຣະເຈົ້າ

II. Sin ເປັນເສັ້ນທາງກ້າວສູ່ Alernate

III. Sin ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາຈາກສ່ວນທີ່ເຫຼືອຂອງພຣະເຈົ້າ

ຂ້າພະເຈົ້າອະທິຖານນີ້ເປັນກໍາລັງໃຈໃຫ້ທ່ານ

ການແບ່ງປັນ

6 ຄວາມຄິດເຫັນ