Zemërimi i Perëndisë Perfect

Këtu është një predikim kam shpallur kohët e fundit në Psalmin 95:10-11. im 3 pikë ishin të thjeshta:

unë. Sin provokon zemërimin e Perëndisë

II. Mëkati është një Path Alernate

III. Mëkati na mban nga pjesa tjetër e Perëndisë

Unë lutem kjo është një inkurajim për ju

AKSIONET

6 comments

  1. Rebecca Abbey Iiamspërgjigje

    The fear of the LORD is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and discipline. Prov. 1:7 — Thanks so much for the encouragement.

  2. guestpërgjigje

    If gods wrath has been taken away from us through the blood of christ, are we still supposed to fear god (prov 1:7) and if so what are we supposed to fear about him?