Các Anger hoàn hảo của Thiên Chúa

Dưới đây là một bài giảng mà tôi đã giảng gần đây trên Thánh Vịnh 95:10-11. của tôi 3 điểm là đơn giản:

tôi. Sin khiêu khích Anger của Thiên Chúa

II. Tội lỗi là một Con đường Alernate

III. Sin giữ chúng ta khỏi phần còn lại của Thiên Chúa

Tôi cầu nguyện này là một sự khích lệ đối với bạn

CỔ PHẦN

6 Comments

  1. kháchtrả lời

    If gods wrath has been taken away from us through the blood of christ, are we still supposed to fear god (prov 1:7) and if so what are we supposed to fear about him?