Intukuthelo kaNkulunkulu ephelele

Nakhu intshumayelo Ngashumayela muva kumaHubo 95:10-11. My 3 amaphuzu ayelula:

I. Isono kuphakamisa Anger kaNkulunkulu

II. Isono i Path Alernate

III. Isono kusenza ekuphumuleni kukaNkulunkulu

Ngithandaza lokhu kuyinto wesikhuthazo kuwe

amasheya

6 imibono

  1. Rebecca Abbey IiamsPhendula

    Ukumesaba uJehova kungukuqala kokuhlakanipha nolwazi, iziwula ziyadelela ukuhlakanipha nokulaywa. IzA. 1:7 — Ngiyabonga kakhulu for the isikhuthazo.

  2. guestPhendula

    Uma onkulunkulu ulaka lwakhe seluze kususiwe kithi ngegazi likaKristu, siyizilwane namanje linganisa SABA unkulunkulu (IzA 1:7) futhi uma kunjalo yini thina linganisa SABA ngaye?