Njani Thina Sebenzisa Izipho wethu uThixo?

Lo umyalezo emfutshane evela Advance College leNkomfa e Raleigh, NC. Unokufunda ngqangi ngezantsi:

Ndifuna ukuthetha kuni ngokufutshane kakhulu ngokusebenzisa izipho zethu ngokuba ubuqaqawuli bukaYesu.

kids Ngaba wakha weva ukubuza imibuzo? Baya kuba ukwazi emangalisayo ukuba kubonakala ukuba akukho kuphela. Loo mbuzo bomlingo “ngoba” ahamba kuzo iiyure ngeeyure. Ndinabahlobo ngubani abantwana kweli nqanaba ngoku. Kulungile kubonakala ukuba kukho mntwanana umphefumlo wam ukuba uthanda ukubuza ukuba kutheni, kodwa akukho mibuzo nje, nto ngezinto zemihla.

Mna lula kakhulu kuba. Kukho abanye abantu ziqhutywa ngokwendalo, yaye isibakala sokuba into ekufuneka uyenzile uthakazelelo ngokwaneleyo kubo. Umfazi wam ngomnye wabo bantu; andiyo.

Ukuze kum ukufumana into eyenziwa, Kufuneka ngengqiqo yokuba ndiza ukwenza into ezukileyo. "Ukuba ke mna lo trash phandle, uya indoda trash ukusindiswa?"Mna umfanekiso guy enkulu, kwaye mna abafane ngakumbi iinkcukacha okanye imisebenzi sakubambezela. ngelishwa, iinkcukacha kunye imisebenzi sakubambezela nibaninzi kobomi benene. Oku mhlawumbi Ndasokola kakhulu esikolweni aphakamileyo, nasemva ndaba ngumKristu. iiklasi owayesi- kwabonakala luyalambatha wasekhaya waziva ngathi njengenkcitha xesha lam.

Ndiyazi kuphela ukuba unako elinzinyelwayo kukhuthazeka amaxesha andifuni. Sonke abo obungangeeveki apho uziva ngathi ngomjikelo akazange-siphelo blah. Ngamanye amaxesha ufuna siqhutywa izinto ezinkulu, kodwa yonke into omkhulu kuba yonke into inxalenye yebali enkulu. Ibali enkulu ukuba uThixo ndibalisa yena uzuko lwakhe.

Le yi nyaniso izipho zethu. Sinako ahendwe ukucinga izipho zethu njengenxalenye zokubalisa ibali ngathi. Njengabo bonke ubomi nesishwankathelo encinane ekhokelela abanye ukuba bachukumiseka nathi. Xa endaweni bonke ubomi isahluko ebalini enkulu uzuko lukaThixo.

izipho zenu kukho ukunceda ukubalisa ibali enkulu.

Yinto zonke uzuko lukaThixo

Ndikhumbula xa ndaqalisa ukucinga yonke le ndlela. Ndaqalisa kuREPHA xa wokwenene abatsha, kwaye zonke izandla- malunga ugulayo. Emva koko, ndaqonda ukuba kukho into kuba ubuqaqawuli bukaThixo, hayi ubuqaqawuli Uhambo. Apha Ngomnye kweengxingwa ubeko ngokwenene ukuya.

15 Ungumfanekiso kaThixo ongabonakaliyo, owamazibulo kwindalo yonke. 16 Ngokuba zadalelwa kuye zonke izinto zadalwa, ezulwini kunye nasemhlabeni, ezinokubonwa nezingenakubonwa, nokuba ziitrone, nokuba zibubukhosi, nokuba zizilawuli, nokuba ngamagunya-zonke izinto zidalwe ngaye yaye zidalelwe yena.
Kolose 1:15-16

Ndiyayithanda indlela ecacileyo uPawulos ukuba uYesu wadala yonke into. Yena akayi kubashiya asinakuphuma nanto. Izinto kumhlaba na mazulu kwi, izinto ungabona nezinto awukwazi ukubona, kookumkani neerhuluneli bezicatshulwa ezahlukeneyo, nokuba imikhosi yomoya kunye nabasemagunyeni. Kamva kwincwadi (nakwezinye iindawo) UPawulos ubhekisela nakoomoya abakhohlakeleyo njengoko oozilawuli noomagunya. Kwaye besithi zadalwa nguye uThixo, uThixo. Kulungile ukuba nkqu iidemon zadalwa nguYesu, kuba uYesu, ngoko ngokuqinisekileyo iziphiwo zethu.

UThixo wadala yonke into yaye unegunya phezu kwayo.

Enye yezinto ezibonakalayo ezithi ngalo igunya kaThixo kukuba zange yanikezelwa kuye. Kings eze elilandelayo njengendlalifa. banyulwa Mongameli. Cops bayaqeqeshwa banikwe ibheji. UThixo yedwa nguye ukuba igunya ebesoloko ekho.

Akazange ukuthatha ngendima somnye. Akazange ukuqeqesha kuba. Akazange abe asifanelekele. Yena akazange anyulwe, kwaye anisayi impeached. Izinto zidalwe ngenxa yokuba phantsi kwegunya lakhe zisetyenziselwa iinjongo zakhe ezilungileyo.

ngoko ke, UThixo akanazinjongo ukufumana uzuko oluvela nje yinxalenye yobomi bakho, kodwa yonke loo nto.

ngezipho zenu badalwa nguThixo kunye nenjongo ethile, ukubalisa ibali bozuko lwakhe.

Xa uthenga zefanitshala Ikea, Sele ndikwazi izinto ezimbini: 1, oku mhlawumbi baya kuwa phakathi kunyaka ozayo. kwaye 2, khona apho baya kuba amaqashiso amaqhosha nemiyalelo ngaphakathi.

Ngaba bekungayi kuba sisidenge ukuba wathabatha ezinye zezo izikrufu ukuba abhalelwa ngokuba nethala wabasebenzisa enye into? Banikwa kum ngenxa oneenjongo ukusuka kwawo neenkuni izikrufu kunye tools- kwaye ziyinxalenye yokwakha ukuba kwithala. Izipho ukuba wonke umntu anazo zizixhobo kwi bhokisi yakho kwamabali. Ngokukodwa sayinikwa ukuze isixelele ibali uzuko lukaThixo. Zikholo ekuzukiseni uThixo.

Omnye usenokuthi, ntoni ngam nangona? Kuthekani inzaliseko zam zobuqu? Ndifuna ukuba mkhulu. Kakuhle indima inkulu uyakwazi wakha ukudlala, na indima emfanekisweni enkulu. Wathi uThixo ngokuba sonke ukuba sibe yinxalenye.

Kodwa njani sifumana kwindawo apho sisebenzisa iziphiwo zethu uzuko lukaThixo? Asazi konke oku ngokugqibeleleyo.

Kuwa ilithanda uzuko lukaThixo

Ingxaki sasidla musa ukubona uzuko lukaThixo njengento uxabisa onilwelayo nokuhlala. Kwaye ngenxa yokuba awuboni uThixo zukanga ngokwaneleyo. Xa uqala ukuqonda indlela ezukileyo kaThixo, uya kuqalisa ukuqonda ukuba kutheni liphela ikulo kuye, yedwa.

Xa ufunda uIsaya 40 ubona ukuba angxamele uzuko lwakhe ngenxa wena okanye omnye umntu nto ngaphantsi ukuphanga. Kokwabo kuye waza ke ifanelekile!

Ndicela sikukhuthaza ukuba ufunde ezo nxalenye seSibhalo apho abantu siqhayisa ngoThixo. Isaya 40. umthandazo kaHana kwi 2 Samuel 2. Moses ingoma emva kokuba ziha- kuLwandle Olubomvu. iNdumiso 135.

De ube bazixakekisa uzuko lukaThixo, ukuba abayi kusibekela ukusebenzisa iziphiwo zakho kuye.

Ngamanye amaxesha kuba nzima ukucinga ngendlela yokusebenzisa izipho zenu kuba ubuqaqawuli bukaThixo ngoba akusoloko obucacileyo. Yinto kokukhona xa kubonakala ukuba izipho yokuthetha ocacileyo okanye into ebonakala zokomoya. Okanye kubugcisa. Kodwa akukho ucace xa ngezipho zenu kubonakala ukuba ulawulo okanye iindwendwe.

3 imibuzo

UPawulos usinika thsuphe kwenye indawo kwi Kolose. Phulaphula ngoko athi Kolose 3.

23 Nokuba wenza ntoni na, yenzeni ngomxhelo, njengoko iNkosi, hayi abantu, 24 nisazi nje ukuba niya kufumana ilifa eNkosini njengomvuzo wakho. Nikhonza iNkosi uKristu.
Kolose 3:23-24

UPawulos phantsi mawangacingi ukuba iziphiwo zolawulo, okanye izipho ukunceda abantwana, okanye izipho nje ukwenza umsebenzi ezingenamsebenzi kakuhle ingenakusetyenziswa ngokuba ubuqaqawuli bukaYesu. Kukho imibuzo emithathu kulula sinokuzibuza ngokusekelwe koko uthi

Njani ukuba usebenza? Kufuneka "kunge"

Sinako akanakuhendeka ukusebenza onqenayo. Ingakumbi kwizinto apho uxhulumaniso kuzuko lukaThixo nto icace. Kodwa uPawulos uthi umsebenzi ngokwasemphefumlweni okanye yonke ngentliziyo yakho. Kufuneka simsebenzele ngokunyaniseka ngenkuthalo

2. Ngubani na ukusebenza? Usebenza uYesu.

Ngamanye amaxesha ke sihendwa ukuba sisebenze nzima, kodwa ukuba ndibenzele abantu engalunganga. Ukukholisa bethu nabaqeshi okanye abazali okanye abasebenzi bethu. Nangona si basoloko abasemagunyeni phezu kwethu, ke ekugqibeleni ukusebenza ukukholisa uThixo kubo. Asinako ufumane uthando lwakhe, kodwa amthembe kwaye umzise lonwabo ngokuba imbeko kuye.

3. Yintoni uya kufumana? lilifa lakho njengoko umvuzo

Ngamanye amaxesha ke sihendwa ukuba nkqu ukusebenza nzima uYesu, mabazicingele Yeha ke mna, Ndisebenzela nto. Oko engalunganga! Usebenza ukukholisa uThixo, uphendula kuye. Kwaye siya kuvuzwa ohambelana zethu, ngobabalo lukaThixo. lobabalo lwakhe lusenza yenzeni ngomxhelo yaye uyabavuza kuthi umsebenzi ayenzayo kuthi. A umvuzo akwanelanga ukwakha ubomi bakho ngeenxa, kodwa umvuzo obungunaphakade.

Niceba uzuko lukaThixo

Ngaba wakha waphawula indlela nesikimu izinto sisheke lisongelwe ngokwenene phezulu?

Ndikhe ndibone oko ebomini bam waza wagwetywa ngalo. Nantsi umzekelo. Ndiya kwenzeka ukuba umthandi yesneakers. Kwaye abanye amaxesha Ndiya Unokuwuqhawula kakhulu zisongelwe kuyo. kwiiveki ukuze ezimbalwa ezidlulileyo siye ithuba ukuya eninzi Sneaker ngoxa kwelinye mzi mna yonke yimincili ngayo. Kwaye emva koko, ndabona ke ngathi zazingayihambeli ukusebenzana.

Mna gqa yaye wayambethwe kwiinkathazo ukuba yenzeke. Bendisenza iminxeba kunye nokucinga ngokutshintsha moya, etc. Kodwa ke ndayeka wacela mna, "Ngoba?"Ngenxa yokuba mna ngesiqu kulo.

Siya ngathi nesikimu izinto siyamthanda. Ukufumana iindlela ukwenza izinto zenzeke. Kwaye xa umthande uzuko kuThixo ukufumana iindlela ukusebenzisa nayiphi na indawo eyingontsi ubomi bakho kuba. Yena yayifanele.

ingcebiso yam le: Chase uYesu kuwa eluthandweni naye ude ubone yonke njengethuba ukuxelela abantu kuye.

LUQULATHE

11 izimvo

 1. Cameronimpendulo

  Ngempela, eziza ubomi bam ziye ukuqonde ngokufunda le…… Maxa wambi ndivakalelwa kukuba kangako kuzalisekisa umsebenzi mna ukwenza…..kangangokuba kanye izipho uThixo wandisikelela mna ixesha elininzi badla ukunyelisa…..oko ndiya ngodaka kanye intsingiselo umsebenzi uThixo ubiza ukuba ndenze kwaye asuse Uthando kunye umphefumlo wakhe Injongo inkonzo yam silibale ukuba ukuba Uzuko lwakhe Uzuko yedwa kutheni na kwaye ndingokhoyo……#blesstobecallforpurpose #

 2. Michaelimpendulo

  'Chase uYesu kuwa eluthandweni naye uze ubone yonke njengethuba ukuxelela abantu ngaye.’
  Ayikwazi ukufumana indlela engcono yaloo nto kuthiwe ngayo. Soloko ezikhuthazayo.

 3. Chrisimpendulo

  Isihloko bhuti Great. Yandikhuthaza yaye wandikhumbuza ezithile imigaqo ebalulekileyo. Thats yoko le nto kubaluleke kangaka ukuba aqhubeke nokufunda izibhalo ngenkuthalo, iBhayibheli ngaso kuvuselela ingqondo yethu. Kwaye njengoko isitsho njalo, “ukuba akuthanga ukuyisebenzisa, ukulahlekela”. Kubalulekile ukuba oko sikufunda ziziBhalo ukwenza umkhwa nomkhuba. iziphazamiso, ukudangala, nobunzima kungakhokelela imikhuba emibi xa iphathwa kakuhle, okubangela izimo ezininzi. indlela kaThixo kusoloko indlela engcono, Christlikeness yindlela yoxolo novuyo kunye babemzukisa uThixo.

 4. Sammy Msiskaimpendulo

  Wena Basimisela umzekelo omhle abo bantu abasebenzisa isipho yazo zonke kukuzukisa uThixo. Ndiyavuya ukunibona nje ukuthetha ilizwi, kodwa ukwenza kwakhona. Kwakho kukulukuhlile me uhambo…qhubeka Glorifyin uThixo

 5. TamekaBowenimpendulo

  So enamandla. Yonke wadalelwa ngokwenene uYesu, uYesu. Liliphi ithuba elingcono okuvuselela ivangeli yakhe umphefumlo injongo yethu kumzimba kaKrestu!! Haleluya yintoni umyalezo onamandla!! :-)

 6. Leoimpendulo

  Ndandikuthanda oko kuba yonke imihla i ukwenza ilungelo elincinane kakhulu ephosakeleyo, Ndiza ukuzonda oku kakhulu kodwa ke amazwi akho wabanika ithemba ngenxa yokutshintsha. Asimele kugxininisa kwakhona kwezo sisenza kakuhle kwaye oku kuza kusinceda siphucule