Biz mübarizə

Biz necə saleh sübut mübarizə, saleh İsa gəldi ki, kim unutmadan. Matt 9:13