Ние се борим

Ние се борим, за да докаже колко праведни сме, забравяйки, че праведните не са кой Исус дойде за. матов 9:13