Τσακωνόμαστε

Παλεύουμε για να αποδείξει πόσο δίκαιοι είμαστε, ξεχνώντας ότι ο δίκαιος δεν είναι ποιος είναι ο Ιησούς ήρθε για. ματ 9:13