Tha sinn Fight

Tha sinn a 'sabaid gus dearbhadh mar a tha sinn ionracan, a 'dìochuimhneachadh gum an t-ionracan ann nach eil a thainig Iosa airson. Matt 9:13