Tsy miady

Tsy miady mba hanaporofoana ny fomba marina isika, hanadino fa ny olo-marina dia tsy izay tonga Jesosy ho an'ny. Matt 9:13