Walczymy

Walczymy, by udowodnić, jak jesteśmy sprawiedliwi, zapominając, że nie są sprawiedliwi, którzy przyszli do Jezusa. Matt 9:13