Fight namin

Lumalaban tayo upang patunayan kung paano matuwid tayo, forgetting na ang matuwid ay hindi na dumating si Jesus para sa. Matt 9:13