5 mawu vs. 5 mabodza

Njira tikamva uthenga umadalira amene ndi ku. Ndiroleni ine ndikupatsani chitsanzo. Ngati mlendo akuyenda kwa ine pa msewu ndipo akuti, "Ndiroleni ine kubwereka mafungulo kwa galimoto lanu mwamsanga kwenikweni. Ine ndikufuna kutenga ndalama kuchokera mogwirizana bokosi wanu,"Ine mwina kuyang'ana pa iye ngati iye ali openga ndi kuyenda kuchoka. Koma ngati mkazi wanga anali kubwera kwa ine ndi kunena chinthu chomwecho, Ndikufuna kupereka mafungulo popanda ganizo lachiwiri. Ife kumvetsera ndi kuyankha mosiyana malinga amene akuyankhula.

Nanga zochitika wina more. Ngati mmodzi wa amzanga abwino anandikakamiza kuti ayenera kugonjera ulamuliro wake wangwiro pa moyo wanga wonse, Ine mwina kuyang'ana pa iye ngati iye ali wamisala ndipo pitani mukamutenge abwenzi ena atsopano. Ndipo zingakhale zabwino kwa ine kuyankha choncho. Koma bwanji ngati Mulungu Yekha ananena chinthu chomwecho?

2 Timothy 3:16 limati, "Lemba liri lonse adaliuzira Mulungu adaliuzira." Uko ndime lonse, koma mawu amenewa asanu zokwanira kusinkhasinkha moyo wonse. Popeza kuti mawu a m'Malemba ndi mawu a Mulungu Yekha Nzodziwikiratu. Ndipo ine ndikuganiza mawu zisanu, "Lemba liri lonse adaliuzira Mulungu adaliuzira,"Kungatithandize bwanji kulimbana ndi ena mwa mabodza amene nthawi zina amakhulupirira za Baibulo. Ine ndikufuna kuyang'ana pa asanu.

1. Chifukwa Malemba Mulungu anapumira si: Opinion

Ambiri a ife kuchitira Baibulo monga buku lodzadza ndi mfundo kapena buku la mawu anzeru. Zingakhale zabwino kuchitira Baibulo motere ngati izo zinali basi bukhu la zolemba kuti munthu anasonkhana. Ife tikhoza mungaimitse kudzera ndipo akusonyeza mbali ya timakonda. Koma siziri.

Mulungu ali ndi mphamvu pa chamoyo ndi pamene Iye amapereka malamulo, iwo mfundo Sikuti. Iwo sali maganizo tingasankhe kapena amamvera. Mulungu alibe "maganizo." Iye ndi Mulungu. Chirichonse chimene Iye akuganiza kuti ndi choonadi.

2. Chifukwa Malemba Mulungu anapumira si: chakale

Anthu ambiri masiku ano kulankhula za Baibulo monga buku lakale ndi malingaliro akale kuti tiyenera angadutse. kuti iwo, nthawi zambiri nagonjetsa zina zochititsa chiwerewere. ena amati, "Ndi wakale - kupeza chimene iwe ungathe izo, koma zimenezo kwambiri. "

choonadi cha Mulungu alibe kufa. Mulungu si munthu yemwe kutengera ena omwe akhala chikhalidwe. Mulungu kuyambira kalekale mpaka kalekale. Baibulo ndi yakale ndipo lidalembedwa zikhalidwe zosiyanasiyana, koma onse choonadi ndi zoonadi lerolino. Choncho ntchito yathu si kunyalanyaza zinthu zimene si "woyenera ife" kapena kuti sakugwirizana zimene timaganiza ndi makhalidwe abwino. Ntchito yathu ndi kuwerenga zimene Mulungu ananena, kulingalira mmene ife, ndi kuwatsatira.

3. Chifukwa Malemba Mulungu anapumira si: basi Information

Ena a ife ngati zamulungu chifukwa yolakwika. Timapita Lemba tingaphunzire zinthu ndi kumva kwambiri. Pamene mukuwerenga Lemba si mbiriyakale chabe m'buku, kapena buku la nzeru, kapena buku la nkhani. Ndi zinthu, koma osati chabe zinthu. Pamene pansi ndi Mawu, inu akukumana ndi Mulungu. Simunawerenge Mawu a Mulungu popanda vuto limeneli chapatsogolo maganizo anu. Mulungu akulankhula. mvetserani.

4. Chifukwa Malemba Mulungu anapumira si: wotopetsa

Ndikuganiza mwina kaonedwe ochimwa kuti tonsefe mlandu panthawi ina. Ife sitikufuna kuwerenga Baibulo chifukwa zilibe akathyole ife. Iwo sasunga maganizo athu. Ine basi kunena chinthu chimodzi: Kodi tingachitire wosangalatsa kuona Mulungu!? Ndi umboni wa masamba ndife ochimwa kukoma. Kumasonyeza kuti amakonda zinthu zonse zolakwika.

Tiyeni kulapa kuti, kukhulupirira Khristu, ndi ntchito mwayi wokumana ndi Mulungu.

5. Chifukwa Malemba Mulungu anapumira si: ofooka

Mawu a Mulungu ndi wamphamvu. Iwo anali ndi Mawu Ake kuti Iye adalenga Thambo lonse. Iye anati, “Pakhale,” ndipo apo panali. pamene Yesu, Mulungu Mwana, anabwera padziko lapansi mphamvu ya Mawu Ake anali pachionetsero zonse. Pamene Iye analankhula ziwanda cowered, mphepo ndi mafunde anali kuloŵa, matenda anathawira, ndipo anthu akufa anafika ku moyo. Mawu a Mulungu ndi amtengo wamphamvu.

Ndi Mawu a Mulungu kuti aliyense wa ife angathe kupulumuka. Mulungu amagwiritsa ntchito Mawu Ake mphamvu kuswa m'mitima ozizira akufa ndi kuwapatsa maso kuona Yesu, amene anaukitsidwa kwa akufa mwa Mawu a Mulungu. Ndipo ndizo mwa Mawu omwewo kuti Mulungu akupitiriza Yekha kwa ife.

Buku limene akukhala osafikiridwa pa alumali wanu ndi Mawu a Mulungu wamphamvuyonse. Ndi woyera, chopatulika, koona, ndi amtengo wamphamvu.

Pamene Mulungu Mwiniwake akulankhula ayenera kusintha mmene timamvetsera.

amauza

33 ndemanga

 1. Clarenceanayankha

  positi anali olimbikitsa kwambiri. Zinandichititsa kuzindikira kufunika kwa mawu Gods and mmene ntchito mu moyo wanga tsiku ndi tsiku. Chitani ntchito zabwino Iye anaika moyo wanu Ulendo!!!

 2. poponyaanayankha

  OMG! Mfundo yachiwiri n'zimene Yehova anali kutumikira kwa ine za madzulo ano.. Kutamanda Mulungu kuti atipatse vumbulutso kwambiri! Ichi ndi malo lalikulu dzina la Ambuye alemekezedwe..

 3. Tchulani: 5 mawu vs 5 mabodza …ndi Ulendo Lee | M'bale. Jerome

 4. Athenkosi Nogcinisaanayankha

  Wokondedwa Ulendo Lee

  mawu amenewo kwenikweni analankhula nane chifukwa izi zisanachitike pa ine ndinayang'ana pa Baibulo langa, “ndi zakale” ndi “Kodi ndiyenera kwenikweni kuwerenga izo?”.blog zinasinthiratu mmene ndimaonera bible.God wanga akudalitseni inu ndi Zikomo

 5. Joelanayankha

  zikomo Ulendo.
  monga 19 yr wakale munthu, Ine ndikumverera ngati u ikukhudzana bwanji ndi mbadwo wanga.
  ndimangofuna kunena, Ndikuyamikira zimene Uri kuchita.. Ndipo Uri ndi munthu chokha chimene ine angamvetsere kulalikira kwa 1hr popanda kuphethira! I kufuna kumva zambiri ulaliki wa Uri pa malo chonde!

 6. CherishJesusLuvanayankha

  Blog izi anangopitirira kupeza bwino.
  Baibulo wanga suli pa alumali Ine ndiri mwa Ezekiel 24. Ndikuwerenga molunjika anaponya. Koma sindinawerengepo Baibulo Zoterezi….momwe iye akulongosola Yerusalemu wopenga. Ine ndikhoza pafupi kumva ululu Mulungu anaponya chaputala ichi monga Iye anafotokoza Chiweruzo izi.

 7. ReneeBanayankha

  kwenikweni?! Izi ndi zozizwitsa!!! Musati konse muziganiza inu simukuchita mokwanira kapena kuti chokwanira ndi moyo wanu.. Ingokumbukirani chimene Iye anabweretsa inu kuchokera ndipo inu mwamsanga zimene Iye wachita, ndipo akuchita.. Iye akugwiritsa inu mwamphamvu!!! Zikomo chimene mukuchita, izo amapereka chiyembekezo!!!!!!

 8. Omario.anayankha

  Mulole mawu aliwonse, ntchito ndi nkumawaganizira molimba mtima ndi kufunitsitsa,
  Choncho umwana ndi mphamvu chiwululidwe pa ife mwa Mzimu Woyera mu Dzina la Yesu Khristu.

 9. ollilovelyanayankha

  Zikomo nawo mawu a nzeru! Zinandikumbutsa kuti malonjezo ake osati kumva wabwino mawu kapena mantha ndi zolimbikitsa zolemba… ali kwambiri…iwo choonadi cha Mulungu pa miyoyo yathu. #Zimandisangalatsa!

  Ambuye alemekezeke chifukwa cha nzeru ndi chikondi chopanda malire ake Umboni mwa Mawu Ake Oyerawo. Ndipo zikomo tilinazo anu Mzimu Wake. Ine ndikuyembekeza kuti luso langa lapeza anthu tsiku lina momwe wako! Pitirizani kulalikira, M'bale!

 10. Tchulani: Countdown- tsiku 9: Malonjezo ake Real! | ollilovely

 11. Wayne Milleranayankha

  Ndikuthokoza Mulungu chifukwa kudzoza iye malo pa moyo wanu Inu okondedwa blog ndipo akuyembekezera kuwerenga. Mulungu kwenikweni anadalitsa nzeru muli nacho

 12. Terrananayankha

  ulendo, kuti ndi chinachake chimene ine ndikuganiza ife tagwirizana onse makamaka pamene moto chimafa. I kuona kuti awone mabuku olembedwa ndi alembi ena kupereka malingaliro awo malemba koma kuiwala kuti Baibulo ndi Mulungu anapumira. Nthawizonse kutenga Baibulo ndi ulamuliro wapamwamba!

 13. Tchulani: Loweruka Fuulani-zakunja: Kansas City, Pine Balaka, & Links utumiki | H.B. Charles JR.

 14. JosephBonaccianayankha

  kukongola. Mulungu’ mawu samasintha. N'chimodzimodzinso masiku ano zikwi zapitazo ndipo adzakhalabe zikwi woona wa zaka kuchokera pano. Man amakonda kusintha, kusintha, molakwika, ndipo zigwiritsidwe ntchito kwa zolinga zake. kuliwerenga, kuliphunzira, moyo. Kukhala wochita mawu. Identityfulfilled.com

 15. Shelbyanayankha

  Ine sindingakhoze kufotokoza momwe ine zofunika izi, ndi kuti ndikuthokozeni kuti wamvera mau a Mulungu monga uthenga uwu unali olembedwa. Zikomo!

 16. Tchulani: Daily Chuma | chuma Khristu

 17. Walkeranayankha

  “tastebuds ochimwa,” Ndimkonda. Ndi zoona. Ndidza kwa Mawu ndi tisagone. Kuti nzoipa. Ndikufuna kulapa ndi kupempha Mulungu kuti atsegule maso anga ndi kukwaniritsa ine, monga wamasalimo. Pitirizani kulemba ndi kutumikira Ulendo, ndi zinthu zabwino. zolimbikitsa kwambiri ndi pansi.

 18. Chelseaanayankha

  OO. Aliyense imodzi mfundo zabwino ndipo anandipatsa maganizo atsopano pa Baibulo. Zikomo kulankhula choonadi cha Mulungu. Iwo toughing miyoyo ya anthu ambiri.

 19. Tchulani: 5 maganizo (zabodza) pa Mawu a Mulungu | I Baibulo