Və heç bir məxluq Onun gözündə gizli

Və heç bir məxluq Onun gözündə gizli, lakin bütün çılpaq və biz hesab verməlidir kimə ona gözü məruz var.

İbranilərə 4:13