И не Creature е скрито от Неговото Sight

И не е създание е скрит от погледа си, но всички са голи и изложени на очите на Този, на когото трябва да дадем сметка.

Евреи 4:13