E ningunha criatura son escondidos da súa vista

E ningunha criatura son escondidos da súa vista, pero todos son espido e exposto aos ollos de quen debemos render contas.

hebreos 4:13