I ne Stvorenje je skrivena od svoga lica

I nema stvorenja skrivena od svoga lica, ali svi su goli i izloženi očima Onoga komu nam je dati račun.

Hebrejima 4:13