Չկայ արարած թաքնված է իր տեսողությունը

Եւ ոչ մի արարած, որը թաքնված է նրա հայացքից, բայց ամէն բան մերկ ու բաց է անոր աչքերուն առջեւ, որին մենք պետք է տալիս հաշիվ.

Hebrews 4:13