Жана эч бир жандык Аллах Кабатында жашыруун

Жана эч бир жандык, анын көз алдында жашыруун, бирок бардык жылаңач жана биз жооп бере турган ким анын алдында жооп беребиз.

МАРК 4:13