Og ingen skapning er skjult for hans øyne

Og ingen skapning er skjult for hans øyne, men alle er naken og utsatt for øynene på ham som vi skal stå til regnskap.

Hebreerne 4:13