Och ingen varelse är dolt från hans syn

Och ingen varelse är dolt sin syn, men alla är naken och utsatt för ögonen på honom som vi måste ge konto.

Hebreerbrevet 4:13