At Walang Creature hindi nahahayag sa kaniyang paningin

At walang nilalang hindi nahahayag sa kaniyang paningin, ngunit ang lahat ay hubad at nakalantad sa mga mata niya na dapat nating magbibigay sulit.

Hebreo 4:13