Зареждане
svg
Отворете

цитат

  • януари 1, 2012от Trip Lee

    Как сме праведни пред Бога? То е сигурно в същото уважение, в който Христос е бил грешник. Защото той приема по начин, нашето място, че той може да е престъпник в нашата стая, и може да се разглежда като грешник, не за собствените си престъпления, but for those

  • декември 31, 2011от Trip Lee

    И не е създание е скрит от погледа си, но всички са голи и изложени на очите на Този, на когото трябва да дадем сметка. Евреи 4:13

  • декември 7, 2011от Trip Lee

    аз го взимам, тогава, че неверието в Исус (НЕ вярват в Исус) е отвръщане от Исус, за да търсят удовлетворение в други неща. И вярата в Исус идва при Исус за удовлетворяване на нашите нужди и нашите копнежи. Вярата не е основно споразумение с факти в главата; то

svg