ఇప్పుడు చదువుతోంది: నడుపబడుతోంది

లోడ్
svg
తెరవండి

నడుపబడుతోంది

నవంబర్ 30, 20111 నిమి చదవండి

ఇక్కడ నేను శాన్ డియాగో ఈ సంవత్సరం బోధించిన ఉపన్యాసం నుండి కొన్ని వీడియో వార్తలు. సమావేశంలో థీమ్ "నెట్టివేయబడింది”, కాబట్టి రోమన్లు ​​ప్రచారం ఎంచుకున్నాడు 12:1-2. అది ఒక విశ్వాసికి "నడిచే ఉండాలి ఎలా ఉంటుంది?” నా ప్రధాన పాయింట్లు నమ్మిన తప్పక ఉన్నాయి ...

1. మెర్సీ ద్వారా నడపబడతాయి

2. పూజించే నడపబడతాయి

3. రూపాంతరం

దాని ఉపయోగపడిందా ఆశిస్తున్నాము!

మీరు ఎలా ఓటు వేస్తారు?

0 ప్రజలు ఈ కథనానికి ఓటు వేశారు. 0 అనుకూల ఓట్లు - 0 తక్కువ ఓట్లు.
svg

మీరు ఏమనుకుంటున్నారు?

వ్యాఖ్యలను చూపించు / అభిప్రాయము ఇవ్వగలరు

10 వ్యాఖ్యలు:

 • Nillapoet

  ఆగస్టు 19, 2013 / వద్ద 7:47 am

  ట్రిప్, ever think about putting your sermons up as a podcast?

 • Janna Howard

  ఆగస్టు 19, 2013 / వద్ద 7:48 am

  Trip Lee you are an anointed preacher, God definitely gave you a gift. Praise God for our anointed and humble brother in Christ! Thank you for preaching and teaching the word. Your point onIts not just me and Jesus we are a family,” was just what i needed to hear. ధన్యవాదాలు. Live out your gift brother, we are praying for you!

 • Steve Waters

  ఆగస్టు 19, 2013 / వద్ద 7:48 am

  wonderful sermon, would love to hear more of them. To God be the glory

 • Yelowtail7

  ఆగస్టు 19, 2013 / వద్ద 7:48 am

  అందరిదీ … I will be revisiting the book of Romans.

 • Mika

  ఆగస్టు 19, 2013 / వద్ద 7:48 am

 • Jennifer Salas

  ఆగస్టు 19, 2013 / వద్ద 7:49 am

  OH SNAP! tell me how one of my youth leaders asked me to start going through the book of Romans with her!! and btw, you speak VERRRYYY WELL, your a blessing :)

 • Jordwins Winslade

  ఆగస్టు 19, 2013 / వద్ద 7:49 am

  Thanks for sharing this man! I have been experiencing a lot of what you shared, first handand so the message of being transformed not conformed really speaks to me where I am at! P.s- I love the truth expressed through your musicit’s always so refreshing! :)

 • Dria Elleohvee

  ఆగస్టు 19, 2013 / వద్ద 7:49 am

  Thank you soo much Sir. This really helped me like seriously I was just praying to God that He just give me a breakthrough of so sort or show me something. For the past couple of days I can honestly say that I’ve been feelin madd depressed; not wanting to get out of bed to go to class, when I go to church I don’t feel up to it and whatnot but this morning I woke up and felt refreshed and had a great day in class then I came home and saw your video. I never even knew you had a blog.
  I thank God for your ministry. I need to get you in my community, to my church or something.
  ధన్యవాదాలు, much love!!

 • Jade Mahouna

  ఆగస్టు 19, 2013 / వద్ద 7:50 am

  i live at france and i dont understand when you preach ,because i do not speak and understand english.can you translate in french please

 • BRAVEHEART

  ఆగస్టు 19, 2013 / వద్ద 7:50 am

  Good job TripI thank God for positioning you where you are at, to instruct us and encourage us. Good job once again

సమాధానం ఇవ్వూ

మీకు నచ్చవచ్చు
లోడ్
svg