Hyd yn oed pan

Hyd yn oed pan fydd ein hapusrwydd a chysur yn ein gadael, gallwn fod yn hollol siŵr ein Duw ni fydd. Ezra 9:9