Gospel Coalition Video

Tantaran'ny Filazantsara Coalition Video an'i Eric Mason, Lecrae, ary aho ry namana ary mifanakalo hevitra momba ny mainty “fanavaozana” teolojia