දැන් කියවනවා: උදවිය අප්රිකාව සමග අප අතරින් උදව්

පැටවීම
svg
විවෘත

උදවිය අප්රිකාව සමග අප අතරින් උදව්

නොවැම්බර් 15, 20111 විනාඩි කියවීම

දැන් ඒක 12:34 බොට්ස්වානා සිටිමි. එය අප්රිකාවේ අපේ පළමු පූර්ණ දවසක් සමිඳාණන් වහන්සේ වැඩ දැනටමත්. මුළු ව්යාප්තිය කාර්ය ඊයේ රාත්රී ජොහැන්නස්බර්ග් ගොඩ බට හා අද උදෑසන බොට්ස්වානා බලා පියාසර කරන ලදී. අපි දේශීය ක්රිස්තියානි පොත් සාප්පුවක් දී එහෙම කළේ අත්සන් දී ආධාරකරුවන් ටොන් අද හමුවීමට වී අපි සමහර මහා සම්මුඛ සාකච්ඡා විය. හෙට සවස සංචාරයේ පළමු ප්රසංගය වන අතර අපි amped ඇත.

අපි ඇත්තටම මේ සංචාරයේ ඵලදායී වීමට අවශ්ය හා අපට ඔබගේ උදව් ප්රේම කරනු ඇත. ඔබට උපකාර කළ හැකි ආකාරය?

ඔබ ද යාච්ඤා අපට උදව් කළ යුතුයි, එසේ බව බොහෝ බොහෝ යාච්ඤා හරහා අපට ලබා දී ඇති ආශීර්වාද අප වෙනුවෙන් ස්තුති කරන්නෙමි.

2 කොරින්ති 1:11

සමිඳාණන් වහන්සේ ඔහුගේ සැලසුම් ක්රියාත්මක කිරීමට උන් වහන්සේගේ සෙනඟ යාච්ඤා භාවිතා කියා අපි දැඩි ලෙස විශ්වාස කරනවා. ඒ නිසා ඔබ යාච්ඤා අපට හැකි. මෙහිදී ඔබට අප වෙනුවෙන් අප සමඟ යාච්ඤා කරන්න පුළුවන් සමහර මූලික මාර්ග වේ:

1. සමිඳාණන් වහන්සේ සෞඛ්ය සම්පන්න සහ ශක්තිමත් අපට තබා ඇති බව

2. අපි දාසයන් ඉරියව් බව

3. ප්රසංගය හොඳින් යන බව

4. අප කා සිටින අතර සමිඳාණන් වහන්සේ අපේ පවුල් ආරක්ෂා කරන බව

5. ක්රිස්තුස් වහන්සේ තුළ අපට කරන සියලු ඔසවා ඇති බව

ඔබගේ යාච්ඤා FAM සඳහා කල්තියා ස්තූතියි. අපි ඔවුන්ට අවශ්ය

කොහොමද ඡන්දය දෙන්නේ?

0 ජනතාව මෙම ලිපියට ඡන්දය දුන්හ. 0 පක්ෂව ඡන්ද - 0 අඩු ඡන්ද.
ටැග් කර ඇත:#116, #අප්රිකාව, #සැරිය,
svg

ඔයා සිතන්නේ කුමක් ද?

අදහස් පෙන්වන්න / කමෙන්ට් එකක් දාන්න

19 අදහස්:

 • David kamau

  අගෝස්තු 19, 2013 / හිදී 7:36 am

  cant wait for yall to hit Kenya on friday woooohooo!! prayn for you no doubt.

 • Eleanor Rigby

  අගෝස්තු 19, 2013 / හිදී 7:36 am

  oh my goodness!! i would love to get hold of you guys!! im just starting to introduce your music into a program with the kids from Umthombo, Durban. They are street kids, but they are just like normal kids with a lost hope. They need inspiration, they need some role models. They are so passionate about music, this is all they love doing, dancing and sing and listening to music, nevermind all the other things they get up to, with Umthombo’s help. The issue is MTV seems to be the only thing that sings hiphop and they are exposed to, I would really love it if these kids could hear you live!!!

  email me if you have some time in your schedule!!

  elle7belle@gmail.com

  check out: http://www.umthombo.org/

  I just can’t believe you guys are in SA and I only saw this now!
  දෙවියන් වහන්සේ යහපත් ය!!

  Keep kiff.

 • Lesco101

  අගෝස්තු 19, 2013 / හිදී 7:36 am

  i hv seen wat u guys are doing,no doubt u Christians,God will multiple n increase u.u leave to know him and to make him known

 • Maureenwabs

  අගෝස්තු 19, 2013 / හිදී 7:37 am

  u truly brought the heavens down in Nairobii was touched by the way that u guys not only sing about xtianity bt u live it.i pray for Gods blessings n favour ur way.

 • Agnes

  අගෝස්තු 19, 2013 / හිදී 7:37 am

  Was at the concert on Wednesday in Gaborone Botswana. Wow what a great performance by you all. You inspired us a great deal. I AM unashamed. Looking forward to having you guys back here. God bless you and be with you for the rest of the Unashamed Africa tour. Will be praying for you.

 • Lchinjala

  අගෝස්තු 19, 2013 / හිදී 7:37 am

  i WILL MISS THE MALAWI SHOW AM IN CHINA…… GUYS CHINA NEEDS GOD TOO…..

 • JMG

  අගෝස්තු 19, 2013 / හිදී 7:38 am

  Dope!!! Amazing Clip, Glory Be to GOD!! P.S. Where’s PRo in this performance?

 • නේදන්"JabbaBoy" Gertze

  අගෝස්තු 19, 2013 / හිදී 7:38 am

  waiting for yall in JohannesburgIm sure u noticed the Tshirt sadyingIMPRAYINGFORYOU

 • svetlana

  අගෝස්තු 19, 2013 / හිදී 7:38 am

  Prayed for you and cant wait to hear how it went!!!!! Be safe and will keep you in my prayers!!! Trip Lee when are u comming back to Charlotte again miss u lots!!!!

 • Joe-seph

  අගෝස්තු 19, 2013 / හිදී 7:38 am

  Lord Jesus keep them healthy and strong,watch over their families while they are away,use them to glorify Your Holy name,let the concerts go well and be filled with your presence and let your name be lifted up above everything.Amen

 • Roxanne

  අගෝස්තු 19, 2013 / හිදී 7:39 am

  Most definitely will! See you at the Cape Town leg of the concert :)

 • ලියම්

  අගෝස්තු 19, 2013 / හිදී 7:39 am

  I prayed the suggested prayers. Although it was a simple prayer, I know He heard me!

  May Jesus bless, comfort and give you His strength, power and understanding.

 • Kenyaseven

  අගෝස්තු 19, 2013 / හිදී 7:39 am

  Praying! Most Definitely!

 • Tylerbrabham

  අගෝස්තු 19, 2013 / හිදී 7:40 am

  Prayed for you guys. දෙවි පිහිටයි.

 • lilcj

  අගෝස්තු 19, 2013 / හිදී 7:40 am

  there lord has been good to me so much but now i just wanna show my talent to people and let the know who jesus is

 • Hrishidell

  අගෝස්තු 19, 2013 / හිදී 7:40 am

  Prayer does not equip you for greater works.
  Prayer is the greater work. —- Oswald Chambers

 • QuintonTodd

  අගෝස්තු 19, 2013 / හිදී 7:41 am

  You brothers got our prayers!!

 • Star Carmona

  අගෝස්තු 19, 2013 / හිදී 7:41 am

  Done! I ask the Lord keep you well, in his good GRACE!!!

 • රෙබෙකා

  අගෝස්තු 19, 2013 / හිදී 7:41 am

  Thanks so much for putting this out.
  I’m always wanting to know how I can be praying for yall.

පිළිතුරක් දෙන්න

පැටවීම
svg