උදවිය අප්රිකාව සමග අප අතරින් උදව්

දැන් ඒක 12:34 බොට්ස්වානා සිටිමි. එය අප්රිකාවේ අපේ පළමු පූර්ණ දවසක් සමිඳාණන් වහන්සේ වැඩ දැනටමත්. මුළු ව්යාප්තිය කාර්ය ඊයේ රාත්රී ජොහැන්නස්බර්ග් ගොඩ බට හා අද උදෑසන බොට්ස්වානා බලා පියාසර කරන ලදී. අපි දේශීය ක්රිස්තියානි පොත් සාප්පුවක් දී එහෙම කළේ අත්සන් දී ආධාරකරුවන් ටොන් අද හමුවීමට වී අපි සමහර මහා සම්මුඛ සාකච්ඡා විය. හෙට සවස සංචාරයේ පළමු ප්රසංගය වන අතර අපි amped ඇත.

අපි ඇත්තටම මේ සංචාරයේ ඵලදායී වීමට අවශ්ය හා අපට ඔබගේ උදව් ප්රේම කරනු ඇත. ඔබට උපකාර කළ හැකි ආකාරය?

ඔබ ද යාච්ඤා අපට උදව් කළ යුතුයි, එසේ බව බොහෝ බොහෝ යාච්ඤා හරහා අපට ලබා දී ඇති ආශීර්වාද අප වෙනුවෙන් ස්තුති කරන්නෙමි.

2 කොරින්ති 1:11

සමිඳාණන් වහන්සේ ඔහුගේ සැලසුම් ක්රියාත්මක කිරීමට උන් වහන්සේගේ සෙනඟ යාච්ඤා භාවිතා කියා අපි දැඩි ලෙස විශ්වාස කරනවා. ඒ නිසා ඔබ යාච්ඤා අපට හැකි. මෙහිදී ඔබට අප වෙනුවෙන් අප සමඟ යාච්ඤා කරන්න පුළුවන් සමහර මූලික මාර්ග වේ:

1. සමිඳාණන් වහන්සේ සෞඛ්ය සම්පන්න සහ ශක්තිමත් අපට තබා ඇති බව

2. අපි දාසයන් ඉරියව් බව

3. ප්රසංගය හොඳින් යන බව

4. අප කා සිටින අතර සමිඳාණන් වහන්සේ අපේ පවුල් ආරක්ෂා කරන බව

5. ක්රිස්තුස් වහන්සේ තුළ අපට කරන සියලු ඔසවා ඇති බව

ඔබගේ යාච්ඤා FAM සඳහා කල්තියා ස්තූතියි. අපි ඔවුන්ට අවශ්ය

කොටස්

19 අදහස්

 1. Eleanor Rigbyපිලිතුරු

  oh my goodness!! i would love to get hold of you guys!! im just starting to introduce your music into a program with the kids from Umthombo, Durban. They are street kids, but they are just like normal kids with a lost hope. They need inspiration, they need some role models. They are so passionate about music, this is all they love doing, dancing and sing and listening to music, nevermind all the other things they get up to, with Umthombo’s help. The issue is MTV seems to be the only thing that sings hiphop and they are exposed to, I would really love it if these kids could hear you live!!!

  email me if you have some time in your schedule!!

  elle7belle@gmail.com

  check out: http://www.umthombo.org/

  I just can’t believe you guys are in SA and I only saw this now!
  දෙවියන් වහන්සේ යහපත් ය!!

  Keep kiff.

 2. Agnesපිලිතුරු

  Was at the concert on Wednesday in Gaborone Botswana. Wow what a great performance by you all. You inspired us a great deal. I AM unashamed. Looking forward to having you guys back here. God bless you and be with you for the rest of the Unashamed Africa tour. Will be praying for you.