શેર્સની

2 ટિપ્પણીઓ

  1. મિશેલેજવાબ

    આ પ્રોત્સાહક વિડિઓ માટે આભાર. તેથી ઉત્સાહી તમારા મંત્રાલય માટે કૃતજ્ઞ અને જેમ તમે તેમની કીર્તિ માટે તેમના પરમેશ્વરે આપેલી પ્રતિભા મદદથી અન્ય મંત્રાલય. તમે અને તમારા પરિવાર માટે પ્રેયીંગ!

  2. ડબલ્યુ. લિન ઓરિયેન્ટજવાબ

    શું?! હજુ સુધી કોઈ ટિપ્પણી કરી છે? મને ફક્ત તે પછી કહે છે કે હું તેને પ્રેમ કરવા દે. દેવના એક સુંદર માણસ.