mugove

2 mashoko

  1. Michellepindura

    Ndinokutendai nokuti inokurudzira vhidhiyo iyi. Saka kusimba chaizvo ushumiri hwako uye ushumiri nevamwe semi vachishandisa matarenda avo raakapiwa naMwari kuti kubwinya kwake. Kukunyengetererai uye mhuri yako!