Como somos xustos ante Deus?

Como somos xustos ante Deus? É seguramente no mesmo sentido en que Cristo era un pecador. Para el asumiu de forma noso sitio, que podería ser un criminal na nosa habitación, e pode ser tratado como un pecador, non para os seus propios crimes, pero para aqueles de outros, na medida en que era puro e libre de cada fallo, e pode soportar o castigo que era debido a nós- non se. É igual, indubidabelmente, que agora somos xustos nel- non en relación a nosa satisfacción procesamento para a xustiza de Deus por nosas propias obras, senón porque somos xulgados en conexión coa xustiza de Cristo, que temos posto en pola fe, que podería facer o noso.

John Calvin

Le isto lentamente e deixalo afundirse se! Me deparei con esta cita durante a preparación para a miña mensaxe sobre 2 Corinthians 5:18-21 para a Conferencia Nacional Campus Outreach. Good stuff

accións

1 comentario

  1. Mary Gayleresponder

    Does your using the wordexempt,” relating to sin, (from most dictionariesmeanings) give the appearance that Jesuswas exemptfrom sin (ie. as we are/will be because we need it) … versus that He willingly never sinned, by an act of His Will and out of love for us? It seems to me, to take away from what He did. (He didn’t need to be exempted from sin, as we do.)