कसे देवासमोर आम्ही नीतिमान आहेत?

कसे देवासमोर आम्ही नीतिमान आहेत? तो ख्रिस्त पापी होते त्याच संदर्भात नि: संशय आहे. तो एक प्रकारे आपल्या ठिकाणी आहे असे गृहीत धरले साठी, तो आमच्या रूम मध्ये एक गुन्हेगार असू शकते, असे, आणि पापी केले जाऊ शकते, त्याच्या स्वत: च्या गुन्ह्यांसाठी नाही, पण इतरांना त्या साठी, कारण तो शुद्ध आणि प्रत्येक दोष पासून सूट, आणि आम्हाला संपुष्टात आली ती शिक्षा सहन शकते- नाही स्वत: ला. हे समान रीतीने आहे, नि: संशय, की त्याच्यामध्ये आम्ही आता चांगला आहेस- आमच्या स्वत: च्या कामे करून देवाच्या न्याय आमच्या प्रस्तुतीकरण समाधान आदर नाही, पण आम्ही ख्रिस्ताच्या चांगुलपणा संबंधात न्याय आहेत, आपल्या विश्वासाच्या आधारे आपण परिधान केले आहे, जे, तो आमचा होऊ शकते की.

जॉन केल्विन

या हळू हळू वाचा आणि बुडत द्या! माझ्या संदेश तयारी तर मी कोट ओलांडून आला 2 करिंथकरांस 5:18-21 कॅम्पस पोहोच राष्ट्रीय परिषदेत. चांगल्या गोष्टी

SHARES

1 टिप्पणी

  1. Mary Gayleउत्तर द्या

    Does your using the wordexempt,” relating to sin, (from most dictionariesmeanings) give the appearance that Jesuswas exemptfrom sin (ie. as we are/will be because we need it) … versus that He willingly never sinned, by an act of His Will and out of love for us? It seems to me, to take away from what He did. (He didn’t need to be exempted from sin, as we do.)