Làm thế nào Are We Righteous In The Sight Of God?

Làm thế nào chúng ta có công chính trước mặt Thiên Chúa? Đó là chắc chắn trong sự tôn trọng như nhau trong đó Chúa Kitô là một tội nhân. Đối với ông đảm nhận một cách chỗ chúng tôi, rằng ông có thể là một tên tội phạm trong phòng của chúng tôi, và có thể được xử lý như một tội nhân, không cho hành vi phạm tội của mình, nhưng đối với những người khác, vì ông ấy là tinh khiết và được miễn mọi lỗi, và có thể chịu đựng sự trừng phạt đó là do chúng tôi- không để mình. Đó là trong cùng một cách thức, sự chắc chắn, rằng chúng tôi đang công chính trong Người- không tôn trọng của sự hài lòng của chúng tôi muốn đem đến cho công lý của Thiên Chúa bằng việc làm của chính mình, nhưng vì chúng tôi được đánh giá về kết hợp với sự công bình của Chúa Kitô, mà chúng tôi đã đưa vào bởi đức tin, rằng nó có thể trở thành của chúng ta.

John Calvin

Đọc từ từ và để cho nó chìm trong! Tôi đã xem qua trích dẫn này trong khi chuẩn bị cho bài viết của tôi trên 2 Corinthians 5:18-21 cho Hội nghị Quốc gia Campus Outreach. Đồ tốt

CỔ PHẦN

1 bình luận

  1. Mary Gayletrả lời

    Không sử dụng của bạn từ “miễn,” liên quan đến tội lỗi, (từ hầu hết các từ điển’ Ý nghĩa) cung cấp cho sự xuất hiện rằng Chúa Giêsu “là miễn” khỏi tội lỗi (I E. như chúng ta / sẽ vì chúng ta cần nó) … so rằng Ngài tự nguyện không bao giờ phạm tội, bởi một hành động Will của Ngài và tình yêu đối với chúng tôi? Dường như với tôi, để lấy đi từ những gì Ngài đã làm. (Ông không cần phải được miễn khỏi tội lỗi, như chúng ta làm.)