Ingabe Izinto Esingabona kulungile yini emehlweni Of God?

thina siyini kulungile yini emehlweni kaNkulunkulu kanjani? Kuyinto ngiqinisile inhlonipho efanayo lapho uKristu ukuthi uyisoni. Ngoba ecabanga ngendlela endaweni yethu, ukuze abe isigebengu ekamelweni lethu, futhi engase asebenzelana ngayo njengesoni, hhayi amacala akhe siqu, kodwa kulabo yabanye, njengoba yena kwakuhlanzekile futhi ekhululiwe wonke amaphutha, futhi angase sikhuthazele isijeziso kwaba usikhokhele- hhayi yena. Kuyinto ngendlela efanayo, ngiqinisile, ukuthi thina manje ngakhethi kuye- hhayi maqondana sinikela ukwaneliseka kwethu ukuze ubulungisa bukaNkulunkulu ngemisebenzi yethu siqu, kodwa ngenxa yokuthi sahlulelwa of mayelana ngokulunga kukaKristu, okuyinto siye sagqoka ngokholo, ukuze libe ngelethu.

uJohn Calvin

Funda le kancane futhi ake kungene kujule e! Ngazithela kulesi lesisho ngesikhathi ulungiselela umlayezo wami phezu 2 Korinte 5:18-21 ngoba Campus Outreach National Conference. Izinto ezinhle

amasheya

1 amazwana

  1. Mary GaylePhendula

    Does your using the wordexempt,” relating to sin, (from most dictionariesmeanings) give the appearance that Jesuswas exemptfrom sin (ie. as we are/will be because we need it) … versus that He willingly never sinned, by an act of His Will and out of love for us? It seems to me, to take away from what He did. (He didn’t need to be exempted from sin, as we do.)